Other Countries:

PERSONVERNERKLÆRING FOR OSO HOTWATER AS

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan OSO HOTWATER AS behandler personopplysninger.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er OSO Hotwater AS (org.nr. 986 173 617). Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på:

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Hvilke opplysninger vi samler inn, er beskrevet under 

Behandling/Formål

Type opplysninger og kilde

Behandlingsgrunnlag

Etablering av kundeforhold (privat).

Personalia og kontaktinformasjon;

navn, adresse, e-post, passord, serienummer til bereder.

Dette er opplysninger vi samler inn direkte fra deg eller gjennom installatør

Nødvendig for å gjennomføre en kontrakt med den registrerte, GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav b.

Kundebehandling (privat)

Når du har kjøpt et produkt eller en tjeneste gjennom oss eller tar kontakt med oss via mail, telefon e.l. vil vi behandle den kontaktinformasjon som er nødvendig for å administrere kundeforholdet eller besvare henvendelsen, herunder navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse, betalingsinformasjon og eventuelle øvrige personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav b og f 

Behandlingen er nødvendig for å gjennomføre en kontrakt med, og for å kunne drive kundeservice overfor våre kunder. 

I den grad det ikke foreligger et etablert kundeforhold har vi en berettiget interesse i å behandle personopplysninger for å kommunisere med deg dersom du forespør dette og for å håndtere eventuelle saker som oppstår som følge denne kontakten.

Markedsføring (privat)

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav a og f. 

Markedsføringsloven § 15 

Dersom vi behandler personopplysninger om deg som et resultat av at du er kunde hos oss kan vi kontakte deg med informasjon om liknende produkter og tjenester (herunder spesialtilbud, rabatter etc.) så lenge du ikke har reservert deg mot slike henvendelser. Dersom henvendelsen fra oss skjer ved hjelp av elektronisk kommunikasjon må du ha samtykket til at vi kan henvende oss til deg på denne måten.

Leverandørbehandling

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse til kontaktperson hos leverandør

Nødvendig for å gjennomføre en kontrakt med den registrerte, GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav b.

Kundebehandling (B2B)

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse til kontaktperson hos kunder

Nødvendig for å gjennomføre en kontrakt med den registrerte, GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav b.

Kundekontakt

Når du tar kontakt med oss via kontaktskjema på nettsiden vår, vil vi behandle kontaktinformasjon som er nødvendig for å besvare henvendelsen, herunder navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen

GDPR artikkel 6, nr. 1 bokstav f)

Vår behandling har grunnlag i en interesseavveining etter Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, hvor vår legitime interesse er å kunne besvare henvendelsen.

Besøkende på nettsiden vår

Vi benytter informasjonskapsler på vår hjemmeside – se beskrivelse under i pkt. 2

Eventuelt andre dere behandler opplysninger om

Typer opplysninger

Rettslig grunnlag

2. Informasjonskapsler (Cookies)

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker informasjonskapsler for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på deres servere.

Vi bruker anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres.

Google kan overføre statistikken til tredjeparter hvis dette kreves i henhold til lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google.

Informasjon om hvordan Google bruker innsamlet informasjon finnes her. Detaljert informasjon om Google Analytics sin bruk av informasjonskapsler finnes her.

3. Utlevering av personopplysninger til andre 

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg om å utlevere data til våre samarbeidspartnere eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 

OSO Hotwater bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Vær oppmerksom på at våre nettsider kan inneholde lenker/pekere til andre nettsider. OSO Hotwater har ikke ansvar for måten personvernet praktiseres på slike nettsider.

4. Lagringstid 

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. 

  • Vi lagrer informasjon knyttet til ditt kundeforhold hos oss så lenge kundeforholdet er aktivt og inntil alle relevante forhold er endelig avsluttet. 
  • Vi lagrer informasjon knyttet til ditt leverandørforhold hos oss så lenge leverandørforholdet er aktivt og inntil alle relevante forhold er endelig avsluttet. 
  • Betalings- og fakturarelaterte opplysninger kan lagres i opptil 5 regnskaps år etter avsluttet kundeforhold, i henhold til bokføringsloven. 
  • Vi kan lagre personopplysninger lenger, dersom det skulle nødvendig for å forfølge eventuelle rettskrav eller for å overholde rettslige forpliktelser.  

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no .   

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på privacy@osohotwater.com
Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 

Vi kan be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

For de av våre behandlinger som er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss på privacy@osohotwater.com eller på postadressen over. 

6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, håper vi du tar kontakt med oss. Du har imidlertid også rett til å klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no . 

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.